? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

ETTERORD

 

Vi står alle på andres skuldre. Mye av det vi kan, har vi lært av andre, og andre mennesker er alltid en av de viktigste kilder til kunnskap og utvikling for oss selv.

Det aller meste av det som står i denne boka har jeg lært av andre, mine lærere, mine elever og mange andre mennesker som jeg har møtt. Og selvsagt via det som andre har skrevet.

Jeg kan ikke nevne alle, men vil gjerne takke følgende personer for det de har lært meg om tenkning, problemløsning og kreativitet:

Hege Forsth Bockmann, Reiel Folven, Aud Forsth Eliassen, Christopher Gallaher, Anne Haavaldsen, Per Haavaldsen, Tor Henrik Holden, Eirik Kjølner, William Jensen, Bjørn Lapstun, Øyvind Larsen, Einar Li, Gerd Uri Nilsen, Ivar Nilsen, Arvid Næss, Majorie Parker, Sid Parnes, Knut Vidar Paulsen, Svein Sigmond, Helge Skullerud, Thorarinn Stefanson, Anne Strand Johansen, Marit Søholt og Per Teigen.

Følgende personer har også lest gjennom boka og kommet med mange gode råd: Svein Bøe, Ole Faafeng, Ina Cecilie Herrestad, Fred Nilsen, Per Erik Lindem, Hans Arne Paulsen og Evelyn Søhoel.

Kirsti Skovly Forsth og Bodil Nordvik har også hjulpet meg med reinskriving og retting av manus. Jeg vil også spesielt takke disse to og Ina Cecilie Herrestad for mange nyttige råd, diskusjoner og oppmuntringer i de år jeg har undervist i systematisk og kreativ problemløsning.

Per Grøholt har vært min veileder under skrivingen av boka og har kommet med mange råd og forslag som har ført til mange omarbeidelser, mye arbeid og til slutt: en bedre bok.