? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

FORORD

 

Den viktigste ressurs du har er deg selv. Hensikten med denne boka er å gjøre deg flinkere til å:

- løse problemer
- se problemene fra flere sider
- se nye muligheter og utfordringer
- sette flere ideer ut i livet
- tenke mer allsidig og fleksibelt
- bruke mer av deg selv på en kreativ måte
- stimulere deg selv og andre mennesker
- samarbeide med andre

Målet er derfor at du skal bli bedre i stand til å bruke den ressursen du selv er, til glede og nytte for deg selv og andre.

Problemer er en del av livet. Vi har alle problemer. Og vi må stadig løse nye oppgaver.

Både for det enkelte menneske, bedriftene og samfunnet som helhet er det viktig å identifisere problemene så tidlig som mulig, før de vokser og blir flere. Et gammelt ordtak sier at et sting i tide sparer ni siden.

Samfunnet forandrer seg i dag raskere enn noen gang før. Dette gjør det nødvendig at vi kan omstille oss, løse nye oppgaver og problemer, tenke annerledes og forholde oss til en ny virkelighet. Og at vi selv kan gripe inn og påvirke utviklingen av denne virkeligheten.

Vi har i moderne tid kommet langt innenfor kunnskapene om de mentale prosessene i menneskehjernen. Vi vet også mye om hvordan vi skal utvikle og bruke disse sidene ved oss selv mer og bedre.

I dag finnes det metoder, systemer, teknikker, eller hva en nå vil kalle det, som ikke fantes før. De er i stor grad basert på de kunnskaper som mennesket har samlet seg opp gjennom historien. Men enkelte av dem bygger også på kunnskaper som er samlet og utviklet i løpet av de siste ti år.

I langt større grad enn før gjør disse metodene det mulig å utvikle flere sider sider ved mennesket. De er ofte basert på forståelsen av at et menneske er noe helt. Det betyr at en legger vekt på å utvikle alle typer av mentale virksomheter, logikk, intuisjon, følelser osv. Det blir også lagt vekt på at disse sidene skal brukes som et organisk hele og ikke som enkeltstående og uavhengige egenskaper.

Siktemålet med denne boka er å gjøre noe av denne kunnskapen tilgjengelig for flere mennesker på en slik måte at de selv kan gjøre praktisk bruk av dette.